Lasery LightSheer

Lasery Lumenis LightSheer służące do trwałego usuwania owłosienia są najbardziej rozpoznawalnymi urządzeniami w swojej grupie.
W odniesieniu do ich potwierdzonej skuteczności, spotkać się można z określeniem złotego standardu depilacji.
Do największych zalet laserów Lumenis LightSheer należą skuteczność, niezawodność, bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów oraz wieloletnia żywotność.

Modele laserów Lumenis LightSheer które obecnie serwisujemy:

 • LightSheer Desire
 • LightSheer Duet
 • LightSheer XC
 • LightSheer ET
 • Pozostałe wersje LightSheer: ST, EC, SC, EP

 

Wybrane usterki i problemy laserów LightSheer

 • Komunikat Cooling
  Może być generowany w przypadku awarii układu chłodzenia lasera bądź też chłodzenia ChillTip głowicy. Jego występowanie zwykle uniemożliwia normalna pracę z powodu wymuszonych przerw koniecznych do osiągnięcia przez system zadanej temperatury.
 • Głośna praca lasera
  Wynika najczęściej z konieczności wyczyszczenia wnętrza urządzenia z zalęgającego kurzu.
  Nie warto bagatelizować osadzających się we wnętrzu urządzenia zanieczyszczeń.
  W skrajnych przypadkach długookresowe zaniedbania mogą prowadzić do przegrzewania się urządzenia oraz poważnego uszkodzenia zasilacza.
  Głośna praca lasera może wynikać także z faktu wyeksploatowania wiatraków (łożysk) lub niewydolnego układu chłodzenia.
 • Komunikat OptiPulse
  Brak trybu OptiPulse oznacza, że niedostępny jest najkrótszy czasu trwania impulsu – Auto.
  Należy sprawdzić czy laser został prawidłowo skalibrowany oraz czy energia emitowana przez głowicę jest prawidłowa. W tym celu najlepiej posłużyć się zewnętrznym laserowym miernikiem mocy. Jeżeli pomiary potwierdzą prawidłowe funkcjonowanie lasera, głowicę należy wymienić ze względu na spadku mocy spowodowanym zużyciem eksploatacyjnym diod laserowych.
 • Wyciek płynu chłodzącego spod urządzenia
  Poważna, lecz bardzo rzadko występująca usterka, która najczęściej związana z awarią pompy układu chłodzenia lasera.
  Wyciek płynu oprócz widocznych oznak może powodować również bardzo poważne następstwa w postaci zalania zasilacza (LightSheer XC) lub kompresora (LightSheer DUET)
  Zalecana jest możliwie szybka wymiana pompy i przegląd lasera.
 • Błąd E3
  Występuje bardzo rzadko i dotyczy jedynie starszych modeli laserów LightSheer. Błąd E3 oznacza awarię sterownika lasera oraz uniemożliwia jego dalsze użytkowanie. Naprawa uszkodzenia polega na wymianie sterownika oraz ponownej kompleksowej kalibracji urządzenia.

 • Bezpłatna konsultacja telefoniczna
 • Indywidualne podejście do Klienta
 • Szybka i przyjazna obsługa
 • Krótkie terminy realizacji usług
 • Konkurencyjne ceny


Skontaktuj się z nami